SELECT * FROM menu where alias = 'dekany-vilmos' Dékány Vilmos

Dékány Vilmos


1925-2000
teológiai tanár

Kecskeméten született, Pest vármegyében, 1925. márc. 24-én. A teológiát piarista kispapként kezdte. 1950-ben esztergomi egyházmegyés lett, 1953. június 14-én szentelték pappá. Budapesten 6 évesen, 1954-ben teológia doktora lett és Esztergom-Szentgyörgymezőn káplán, 1957-től a szeminárium prefektusa és teológiai tanár.
Dékány Vilmos nyughelye: Kecskeméti Köztemető Y. parcella V. sor 7-es számú sírja.
1966-tól tiszteletbeli kanonok. 1971-től Zebegényben tevékenykedik, majd 1980-tól a Budapest-Középsőferencváros plébánosa. 1987-től esperes, 1988-tól főszékesegyházmegyei kanonok, december 30-tól Aquae Novae-i cpp., esztergomi segédpüspök kinevezése után 1989. február 11-én Esztergomban szentelték püspökké. Nevelési hivatásában Kalazanci Szent József szellemiségében élt, püspöki jelmondata is tőle való: „Ad maius pietatis incrementum” vagyis, egyre mélyebb hívő lelkületet! Jelmondata a jó iránti tiszteletet és azt a törekvést fejezi ki, hogy a lelki és szellemi életben egyre előbbre kell jutni. 1988-89-től az esztergomi szeminárium rektora. Esztergomban 2000. május 19-én halt meg. Végakarata szerint szülővárosában Kecskeméten temették el.