SELECT * FROM menu where alias = 'elhalalozas-eseten-kovetendo-tennivalok' Elhalálozás esetén követendő tennivalók

Szeretteink elvesztése minden esetben megrázó számunkra és a fájdalmas gyászban először nem is tudjuk, hogy miként kezdjünk hozzá a végső búcsú szertartásának megszervezéséhez, lebonyolításához.
Ezúton szeretnénk segítséget nyújtani az alábbi tájékoztatóval:
Mit tegyünk, ha családunkban haláleset történik?
Amennyiben lakáson történik a haláleset, azonnal értesítse a házi (ügyeletes) orvost, aki elvégzi a halottvizsgálatot és az elhunyt elszállításáról intézkedik, ezt követően vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálati irodánkkal, ahol megkezdjük a temetési ügyintézés lebonyolítását.
Intézetünk a halálesetek bejelentésére 24 órás, folyamatos üzemben ügyeletet működtet. A hívásokat az alábbi számokon tudjuk fogadni:
76/498-32930/6556-321
Kórházban történő elhalálozás esetén a temetés ügyintézését ügyfélszolgálatunknál megkezdheti, mert a temetéshez szükséges halottvizsgálati bizonyítvány és egyéb iratok beszerzéséről gondoskodunk.
Hatósági (rendőrségi) elhalálozás esetén az illetékes hatóság kiállított határozat kézhezvételét követően lehet megkezdeni a temetkezési szolgáltatás megrendelését ügyfélszolgálati irodánkban.
Ha más országban történik a haláleset vagy külföldi állampolgár halálozik el Magyarországon, értesítse ügyfélszolgálati irodánkat, mely kapcsolatba lép az illetékes hivatalokkal és a temetés, illetve halottszállítás lebonyolítását elvégzi.
A temetés megrendeléséhez, anyakönyveztetéséhez szükséges okmányok:
1. Halottvizsgálati bizonyítvány2. Az elhunyt személyi igazolványa3. Meglévő sírba temetés esetén a sírigazolvány és az utolsó koporsós eltemetett halotti anyakönyvi kivonata. /hagyományos sírhelybe történő rátemetés, illetve sírboltba történő koporsós temetés esetén a területileg illetékes ÁNTSZ sírnyitási engedélye szükséges, amelyhez csatolni kell a sírhelypapírt (temető tulajdonosa ad ki), 2000 Ft-os illetékbélyeget, utoljára beletemetett halotti anyakönyvi kivonatát és a beletemetendő halottvizsgálati bizonyítványát./4. Életben lévő házastárs esetén a házastárs családi és utóneve (leánykori név is), személyazonosító száma, valamint a házasságkötés ideje, helye.
Amennyiben a hozzátartozó elvégezte az elhunyt anyakönyveztetését, elegendőek az 1. és 2. pontban felsoroltak.
Cégünk díjmentes ügyintézést vállal
- halotti anyakönyvi kivonat kiállítására- újsághirdetés feladására a Petőfi Népe című lapban- nyomtatott gyászlapok elkészítésére