SELECT * FROM menu where alias = 'farago-bela' Faragó Béla

Faragó Béla


(1865-1926)
Jogász, tanár, árvaházi igazgató.
Született Püspökladányon 1865. október 28-án. A középiskolát és a jogi stúdiumok egy részét Egerben végezte, majd később belépett a jezsuita rendbe. A rendből kilépve a bp.-i egyetemen fejezte be jogi tanulmányit. Polgári iskolai tanítói oklevelet is szerzett. A központi kulturális igazgatás különféle területein működött, többek között a tanítói nyugdíjalapból fenntartott országos tanítói árvaházak szervezésének és ellenőrzésének referense volt. 1899-ben őt bízták meg a kecskeméti országos tanítói árvaház szervezésével. Megnyitásakor az intézmény igazgatója lett.
A közösségi iskolaszéknek 16 évig volt a tagja. Részt vett a közigazgatási bizottság munkájában. 1907-től 1921-ig a Katona József Kör ügyvezető alelnöke volt. Az I. világháború idején az ő javaslatára szervezték meg a kecskeméti népirodát. Az árvaházban vöröskeresztes kórházat szervezett. Több elismerő oklevelet, kitüntetést kapott. 1926. november 4-én hunyt el Kecskeméten.