Magyarország Kormánya 1999–ben döntött arról, hogy létrehozza a nemzeti sírkert intézményét. A nemzeti sírkertben a magyar nemzet megkülönböztetett tiszteletet érdemlő halottai nyugszanak. A nemzeti sírkert nem konkrét, hanem virtuális jellegű temető, amelynek része lehet bármely magyarországi sírhely. A nemzeti sírkertbe tartozásról – a 258/2010. (XI. 12.) Korm. rendelet alapján – a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság (NEKB) hivatott dönteni.

A nemzeti sírkertbe sorolással a magyar nemzet megbecsülését, tiszteletét és köszönetét fejezi ki a sírban nyugvó felé, egyben olyan jogszabályi védettséget biztosít számára, amely megakadályozza a sírhely felszámolását. 

A Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság 59/2008. számú határozatával úgy döntött, hogy „A” kategóriában a nemzeti sírkertbe sorolja 
Faragho Gábor (1890–1953) vezérezredes, diplomata, miniszter sírját (Kecskemét, Köztemető, Kolumbárium E 94). A védettség a Hivatalos Értesítő 2009/24. számában került kihirdetésre.

 Az „A” kategória örökös védettséget jelent. A védett temetkezési hely feletti rendelkezési jogot – a 144/2013. (V. 14.) Korm. rendelet alapján – az NEKB adminisztratív és operatív feladatait is ellátó szervezete, a Nemzeti Örökség Intézete (NÖRI) gyakorolja, amely intézmény gondoskodik a védettségről. A védettséggel és a nemzeti sírkerttel kapcsolatos további információk a NÖRI honlapján (www.nori.gov.hu) találhatóak.