SELECT * FROM menu where alias = 'hornyik-janos' Hornyik János

Hornyik János


(1812-1885)
Városi főjegyző, levéltáros, és történetíró.

1812. október 13-án született Kecskeméten. A piarista gimnázium 6 osztályának elvégzése után 1829-től 1832-ig bölcsészetet tanult a pesti egyetemen. 1836. november 28-án írnoknak választották. 1844. novemberétől aljegyző és levéltári felügyelő, majd 1848. június 15-től városi főjegyző. Horváth Döme és a korabeli történetírók ösztönzésére hozzáfogott a kecskeméti várostörténet megírásához.
1865-ben megjelent Pusztaszer történetét feldolgozó műve is. Főjegyzői posztját 1883-ig töltötte be. A város felkérte Kecskemét 1711 utáni történetének kutatására. Sokat dolgozott, de súlyos betegsége miatt már nem tudta megvalósítani célját, ezért csupán négy kötet készült el a tervezett ötből.
Kecskeméten hunyt el 1885. október 8-án, és is helyezték örök nyugalomra. Síremlékét a volt Városháza épületének bontási anyagából építették fel.