SELECT * FROM menu where alias = 'jogszabalyok-rendeletek' Jogszabályok, rendeletek

Az emberi élet véges, mert a születés magában hordozza a halált. A hozzátartozók szomorú kötelessége, hogy gondoskodjanak – általában az elhunyt végakaratának megfelelően – szeretett halottjuk méltó eltemettetéséről, emlékének megőrzéséről.
A halállal megszűnik az ember léte, és ez a fizikai tény a jog körében is döntő változást idéz elő. A jogi szabályozás közvetett tárgya a halott, a holttest. A jog az élő embereknek a halottal kapcsolatos, a halottakra vonatkozó magatartását szabályozza. Fontos közigazgatási követelmény, hogy a holttestet el kell temetni (hamvasztani). Az eltemetés módjának, helyének, idejének a meghatározását mindenkire egyaránt kötelező érvényű, szigorú államigazgatási rendelkezések írják elő.
A temetőkről, a temetkezésről, a temetők fenntartásáról és a temetkezési tevékenységről az alábbi jogszabályok rendelkeznek:
1) 1999. évi XLIII. törvény a temetőkről és a temetkezésről

2) 145/1999. (X.1.) Kormányrendelete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról

- 33/2013. önkormányzati rendelet (Kecskemét Megyei Jogú Város  Önkormányzata) a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről

- 1997. évi CLIV. tv. az egészségügyről

- 351/2013. (X. 4.) Korm. rendelet a halottvizsgálatról és a halottakkal kapcsolatos eljárásról.