SELECT * FROM menu where alias = 'murakozy-janos' Muraközy János

Muraközy János


(1824-1892)
Festő és városi tanácsnok

Született Kecskeméten 1824. február 8-án. Elemi és középiskoláit Pesten és Kecskeméten végezte. A kecskeméti református főiskolán jogásztársra és barátra talált Jókai Mórban. Muraközy János a festészetet választván hivatásának Pesten beiratkozott Marastoni Jakab festészeti akadémiájára. Édesapja halála után hazautazott és nem folytatta tanulmányait.
1847-ben letette ügyvédi vizsgáit, 1848 elején visszament Pestre, hogy befejezhesse festészeti tanulmányait. 1878 novemberében gazdasági tanácsnoknak választották. Jelentős szerepe volt a városkörnyéki szőlő- és gyümölcskultúra kialakításában is. Festményeit 1914-ben állították ki Kecskeméten!